Lago Lago is sinds oktober 2022 officieel onderdeel van de Green Deal Circular festivals. Deze Green Deal is opgezet door Nederlandse overheid en heeft ten doel, om in samenwerking met festival organisatoren en kennisinstituten een blauwdruk te ontwikkelen voor een volledig circulair festival in 2025. Sinds oktober zijn er 43 festivals uit heel Europa onderdeel van deze Green Deal en wordt er in werkgroepen gewerkt aan de thema’s; Energie, Eten & Drinken, Grondstoffen management, Reizen & Transport en Water. Als deelnemer van de Green Deal is onze missie dan ook een volledig circulair festival te organiseren in 2025.